MÅLSÄTTNING MED KURSEN

En kurs för dig som vill kunna erbjuda ett ledarskap som är anpassat efter individers olika behov. Du får lära dig strategier för hur du genom att väva ihop kunskapen från det situationsanpassade ledarskapet med en analys av personlighetsprofiler kan erbjuda ett professionellt ledarskap för alla tänkbara situationer.

 • Du ska förstå modellen för det situationsanpassade ledarskapet
 • Du ska ha lärt dig en ledares nödvändiga färdigheter för att möta olika individers och situationers behov
 • Du ska kunna göra en analys över hur en individ rör sig genom det situationsanpassade ledarskapets 4 utvecklingsnivåer
 • Du ska kunna hantera olika personlighetsprofilers behov av stöd kontra instruktion i de 4 utvecklingsnivåerna, och förstå hur individer med olika egenskaper påverkas i olika grad
 • Du ska förstå hur du kan öka en individs motivation och engagemang genom att nyttja flexibiliteten i ditt ledarskap

MÅLGRUPP

Kursen är för dig som vill lära dig grunden till att förstå hur du genom att utveckla en flexibilitet i ditt ledarskap kan hjälpa din omgivning, i yrkesrollen men även privat till bättre energiuttag, motivation och engagemang för att nå fram till mål och målsättningar.

KURSINNEHÅLL

Kursen består av 1 st två-timmars föreläsning (välj på live eller live-streamat format), 1 st matchande digital delkurs samt 1 st uppföljande två-timmars uppföljning och frågestund.

De digitala egenstudierna består av 10 st digitalt inspelade lektioner, 1 st case-studie och 5 st egenuppgifter. Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

10 lektioner för att utveckla flexibiliteten i ditt ledarskap
1 case-studie
5 egenuppgifter
Omfattande nedladdningsbar mall med exempelfrågor och tips vid coachning
Bonusföreläsning om hur du leder och coachar en grupp med hjälp av FIRO
Nedladdningsbara ljudfiler för acceptans och mental hållbarhet
Digitalt kunskapsprov
Digitalt kursintyg du enkelt adderar och delar i sociala kanaler

WEBBKURSENS INNEHÅLL

 1. 1
  • Välkommen till kursen i situationsanpassat ledarskap

  • Presentation av kursledare Johan Birath

  • Läs och ladda ner användarmanualen för våra webbkurser

  • Om du har frågor eller om du får problem med din webbkurs

  • Introduktion till delkursen

 2. 2
  • Lektion 1: Tre viktiga insikter i ditt ledarskap

  • Lektion 2: Tre begrepp att hålla isär när du vill påverka andra individer

  • Lektion 3: Ledarens nödvändiga kompetenser

  • Lektion 4: Individens 4 utvecklingsnivåer

  • Lektion 5: Genomgång av modellen för det situationsanpassade ledarskapet

  • Lektion 6: Genomgång av utvecklingsnivå 1 (S1)

  • Lektion 7: Genomgång av utvecklingsnivå 2 (S2)

  • Lektion 8: Genomgång av utvecklingsnivå 3 (S3)

  • Lektion 9: Genomgång av utvecklingsnivå 4 (S4)

  • Lektion 10: Genomgång av utvecklingsnivå 3 (Samhörighet)

  • Några avslutande ord

 3. 3
  • Sammanfattande föreläsning av SLII

 4. 4
  • Case-studie

 5. 5
  • Egenstudie #1

  • Egenstudie #2

  • Egenstudie #3

  • Egenstudie #14

  • Egenstudie #5

 6. 6
  • Föreläsning om FIRO, hur du leder och coachar en grupp

  • Exempelfrågor för att coacha dig själv och andra

  • Ladda ner en PDF med tips för att coacha dig själv genom olika situationer

  • Ladda ner en ljudfil för mental träning

  • Ladda ner en ljudfil för medveten andning

  • Ladda ner en ljudfil för att gå från stress till avslappning på 5 min

 7. 7
  • Kunskapsprov

KURSANSVARIG

Johan Birath har varit VD och försäljningschef inom e-handel, IT, media, logistik samt reklam och kommunikation. Han är en driven ledare och Johans passion är att arbeta med individer och organisationer som vill utveckla ledarskap, verksamhet och affärer.


Connecta med Johan på LinkedIn ➜

johan.birath@720gruppen.se
08-554 205 40