• LEDARSKAP

  Det finns bara ett rätt sätt att leda och coacha dig själv och andra individer och grupper - och det är ditt eget sätt.

 • KUNDUTVECKLING

  I vår verksamhet är det viktigt att du som chef ständigt fokuserar på att utveckla våra kunder, avseende både kvalitet och lönsamhet.

 • REKRYTERING

  En nyckel för oss som konsultbolag är att vi hittar och attraherar rätt medarbetare utifrån kundönskemål och vår värdegrund.

MÅLSÄTTNING FÖR OSS SOM LEDARE PÅ SIGMA TECHNOLOGY

För oss på Sigma Technology är det viktigt att vi lär oss hur vi leder och motiverar oss själva, samt individer och grupper utifrån individuella egenskaper och behov för att vi som organisation ska bli mer motiverade, engagerade, självgående och resultatorienterade.

Vi vill förstå hur vi utvecklar en flexibilitet i ledarskapet, utifrån våra egna unika förutsättningar så vi klarar av att hjälpa och möta våra medarbetares och situationers olika behov.

I vårt program får du insikter i beprövade ledarskapsmodeller som DISC, situationsanpassat ledarskap och FIRO. Vår ledarskapsfilosofi utgår från att det bara finns ett rätt sätt att leda - ditt eget sätt.

 • Du ska förstå ditt självledarskap, dina unika egenskaper och hur du övervinner dina hinder för att nå dina mål
 • Du ska ha lärt dig metoder för hur du kommunicerar så du skapar motivation, samförstånd och undviker konflikter
 • Du ska veta hur du tänker när du sätter samman en grupp, och leder den till självgående och eget ansvar för gemensamma mål
 • Du ska lära dig en flexibilitet i ditt ledarskap för att kunna hantera alla individers och situationers specifika behov
 • Du ska ha lärt dig en effektiv metod i 5 steg för hur du planerar och genomför ett framgångsrikt förändringsarbete
 • Du ska veta hur du går tillväga, planerar och genomför ett svårt samtal


För hjälp och support med webbkursen skicka ett e-postmeddelande till hello@leadershipinstitute.se eller besök vår FAQ sida.

PROGRAMINNEHÅLL

 1. 1
  • Välkommen och kursinnehåll

  • Sigma Technologys 4 hörnstenar

  • Läs och ladda ner användarmanualen för våra webbkurser

  • Om du har frågor eller om du får problem med din webbkurs

  • Presentation av vår kursledare Johan Birath

 2. 2
  • Introduktion till delkursen del 1

  • Introduktion till delkursen del 2

  • Lektion 1: Tre viktiga insikter för att utveckla ditt självledarskap

  • Lektion 2: Tre begrepp du behöver hålla isär

  • Lektion 3: Förstå dina egenskaper och hur de bygger ditt självledarskap

  • Lektion 4: Coacha dig själv att prestera det bästa resultatet

  • Lektion 5: Nyttja dina superkrafter och övervinn dina hinder

  • Lektion 6: Hur du förflyttar dig ut ur din trygghetszon

  • Lektion 7: Mental Träning

  • Lektion 8: Sätt dina mål och målsättningar

  • Lektion 9: Fem steg för att bli mer effektiv i din roll som chef och ledare

  • Lektion 10: Summering av de 5 stegen

  • Några avslutande ord

  • Exempelfrågor för att coacha dig själv och andra

  • Ladda ner en PDF med tips för att utveckla din självinsikt och självmedvetenhet

  • Ladda ner en PDF med tips för att coacha dig själv genom olika situationer

  • Case-studie #1

  • Egenstudie #1

  • Egenstudie #2

  • Egenstudie #3

  • Egenstudie #4

  • Egenstudie #5

  • Kunskapsprov för delkursen

 3. 3
  • Introduktion till delkursen

  • Lektion 1: Hur du möter andra individer

  • Lektion 2: Tre saker du behöver tänka på när du vill påverka andra

  • Lektion 3: Att reda ut förväntningar

  • Lektion 4: Skapa en känsla av samhörighet

  • Lektion 5: Genomgång av DISC-modellen

  • Lektion 6: Ett annat sätt att rita DISC-modellen

  • Lektion 7: Hur du möter resultatdrivna individer (röd färg)

  • Lektion 8: Hur du möter individer som drivs av inspiration (gul färg)

  • Lektion 9: Hur du möter relationsdrivna individer (grön färg)

  • Lektion 10: Hur du möter faktadrivna individer (blå färg)

  • Lektion 11: Förstå komplexiteten i personlighetsprofiler

  • Lektion 12: Summering av DISC-modellen

  • Några avslutande ord:

  • Case-studie #2

  • Egenstudie #6

  • Egenstudie #7

  • Egenstudie #8

  • Egenstudie #9

  • Egenstudie #10

  • Kunskapskontroll #2

 4. 4
  • Introduktion till delkursen

  • Lektion 1: Tre viktiga insikter i ditt ledarskap

  • Lektion 2: Tre begrepp att hålla isär när du vill påverka andra individer

  • Lektion 3: Ledarens nödvändiga kompetenser

  • Lektion 4: Individens 4 utvecklingsnivåer

  • Lektion 5: Genomgång av modellen för det situationsanpassade ledarskapet

  • Lektion 6: Genomgång av utvecklingsnivå 1 (S1)

  • Lektion 7: Genomgång av utvecklingsnivå 2 (S2)

  • Lektion 8: Genomgång av utvecklingsnivå 3 (S3)

  • Lektion 9: Genomgång av utvecklingsnivå 4 (S4)

  • Lektion 10: Att förstå individers olika egenskaper

  • Lektion 11: Addera kunskap från DISC-modellen med det situationsanpassade ledarskapet

  • Några avslutande ord

  • Case-studie #3

  • Egenstudie #11

  • Egenstudie #12

  • Egenstudie #13

  • Egenstudie #14

  • Egenstudie #15

  • Kunskapskontroll #3

 5. 5
  • Introduktion till delkursen

  • Lektion 1: Hur du planerar ditt samtal

  • Lektion 2: Hur du genomför samtalet i 5 steg

  • Lektion 3: Hur du följer upp samtalet i 3 steg

 6. 6
  • Introduktion till delkursen

  • Lektion 1: Kartlägg gruppens sammansättning och egenskaper

  • Fakta: Att kartlägga gruppens sammansättning och egenskaper

  • Lektion 2: Att tänka på när du ska sätta samman din grupp

  • Lektion 3: Spelplan för dina och gruppens förväntningar på varandra

  • Lektion 4: Skapa en känsla av samhörighet - KASAM metoden

  • Lektion 5: Genomgång av FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation)

  • Lektion 6: Genomgång av utvecklingsnivå 1 (Tillhöra)

  • Lektion 7: Genomgång av mellannivå 1 (Gemyt)

  • Lektion 8: Genomgång av utvecklingsnivå 2 (Rollsökning)

  • Lektion 9: Genomgång av mellannivå 2 (Idyll)

  • Lektion 10: Genomgång av utvecklingsnivå 3 (Samhörighet)

  • Några avslutande ord

  • Case-studie #4

  • Egenstudie #16

  • Egenstudie #17

  • Egenstudie #18

  • Egenstudie #19

  • Egenstudie #20

  • Kunskapskontroll #4

 7. 7
  • Introduktion till delkursen

  • Lektion 1: Kartlägg gruppens förutsättningar för ett förändringsarbete

  • Lektion 2: Steg 1 - Se till att ha rätt personer i Teamet

  • Lektion 3: Steg 2 - Dela mål och analys

  • Lektion 4: Steg 3 - Delegera

  • Lektion 5: Steg 4 - Prioritera åtgärder

  • Lektion 6: Steg 5 - Kvalitativ och frekvent uppföljning

  • Casestudie #5

 8. 8
  • Kommer under höst/vinter 2022

 9. 9
  • Kommer under höst/vinter 2022

 10. 10
  • Föreläsning #1 - Att leda och coacha en individ (DISC)

  • Föreläsning #2 - Situationsanpassat ledarskap (SLII)

  • Föreläsning #3 - Att leda en grupp (FIRO)

  • Föreläsning #4 - Om förändringsarbete del 1

  • Föreläsning #5 - Om förändringsarbete del 2

  • Inspirationsföreläsning hjärnhälsa med Jonas Bergqvist

  • Guide från stress till närvaro på 5 minuter

  • Guide till att lära dig acceptans

SIGMA TECHNOLOGY'S BRAND REFLECT OUR STORY

It has all started with a passion for making technology usable. Today, we enable tomorrow's technology, working on projects for some of the world's leading companies.

Our approach to people is that we put competence in focus, no matter what country or what background you come from. This allows us to be a truly diverse organization gathering top talent from over 40 different countries.

The vision of a better tomorrow drives us to create a better future for our people, our clients, and the world around us.

Welcome to our leadership training and onbording portal.