VÄRDEGRUND

Vårt mål med det vi gör är att utveckla människor och organisationer för att de ska må bättre, orka mer och prestera bättre resultat. Vi strävar också efter att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle genom våra tjänster.

Vi ser flera syften med vår verksamhet som bedrivs inom utbildning, coachning och verksamhetsutveckling på den privata kommersiella marknaden. Ett centralt syfte med vår verksamhet i aktiebolagsform är att generera vinst till aktieägarna och lön till delägare och medarbetare. 

Vi värderar lika högt det värde vår verksamhet skapar för enskilda människor och samhället i stort genom vårt förmedlande av moderna ämneskunskaper och insikter, en tydlig vetenskaplig förankring i vårt budskap till kunder och andra intressenter samt en tydlig och professionell arbetsmetodik som utgår från kompetens, evidens, medmänsklighet och individanpassning.

Vi är prestigelösa och vår ambition är att behandla alla människor och verksamheter lika och vi är öppna och nyfikna på hur vi kan utvecklas och hela tiden förbättra oss och de tjänster och möten vi erbjuder.

Ge oss gärna feedback på hello@leadershipinstitute.se.