MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPOLICY

Vi strävar efter hög miljömedvetenhet och långsiktig hållbarhet med ett minskat klimatavtryck

Vi människor är en del av en större ekologisk nisch där vi både för vår egen hälsas skull och vår planets skull behöver leva i samklang med djur och natur. Denna utgångspunkt löper som en röd tråd och genomsyrar oss som företag och de tjänster vi erbjuder. Vårt filosofi utgår också från att vi alla finner bättre hälsa och högre grad av lycka och välmående genom mindre materiell konsumtion till förmån för fler upplevelser och sunda relationer till sig själv och andra människor. Vi bör vidare sträva efter en medveten och slimmad användning av modern teknik och att tillämpa någon grad av minimalistiskt tänkande för att minska vår konsumtion.

Vi som företag strävar efter långsiktig hållbarhet och så liten miljöpåverkan som möjligt både när det gäller utsläpp av fossila bränslen och kemikaliebelastning. Ovan nämnda utgångspunkter leder till såväl minskade utsläpp av fossila bränslen som kemikalieanvändning och skapar långsiktig hållbarhet för både människa, djur och natur.

Vi hyr in oss på ett kontor och ett utbildningscenter i Stockholm som har kemikalie bantat och som går in för att välja så naturliga produkter som möjligt vad gäller tvätt, disk och rengöring. 

I de föreläsningar, kurser, mentorskap och konsulttjänster vi erbjuder prioriteras alltid digitalt material och online-möten i den mån pedagogik, tjänstens utformande och kundens upplevelse inte påverkas.

  • Vi väljer alltid och uppmuntrar andra till det miljövänligaste alternativet som tåg eller kollektivtrafik så länge det står i rimlig proportion till eventuell tidsförlust

  • Vi försöker alltid genomföra distansmöten med kunder och kursdeltagare online istället för att resa till andra orter eller länder

  • Vi köper endast miljö-märkta produkter i de fall det finns tillgängligt

  • Vi handlar enbart ekologisk mat och dryck till anställda och kunder i det fall det finns tillgängligt

  • De flesta föreläsningar, kurser och mentorskap vi erbjuder går att köpa digitalt och / eller via live-streaming för att minimera klimatavtrycket

  • Konsultationer och individuell- eller gruppcoachning kan i de allra flesta fall göras via online-möten för att minska klimatavtrycket

  • Vi uppmuntrar alltid till att arbeta hemma så länge det inte går ut över människors behov av samvaro för att minska på vårt klimatavtryck

Ge oss gärna feedback på hello@leadershipinstitute.se