SIGMA TECHNOLOGY

Vi har utvecklat ett anpassat ledarskaps- och onboarding program för ledare inom Sigma med utgångspunkt i självledarskap och hur du leder och coachar individer och grupper med det bästa resultatet.

Programmet varvar föreläsningar och frågestunder med efterföljande digitala egenstudier och kunskapskontroller samt gruppdiskussioner.

LOOMIS PAY

Vi har utvecklat ett anpassat ledarskaps- och onboardingprogram för ledare inom Loomis Pay, nationellt och internationellt. Programmet innehåller kursmoduler som självledarskap, att leda individer och grupper, situationsanpassat ledarskap och hur du bedriver ett effektivt förändringsarbete. Programmet varvar heldags klassrumsundervisning med egenstudier via anpassade webbkurser.

I övrigt har vi b la hjälpt till med förstudier och utvärderingar för att ge förslag på nödvändiga verksamhetsförbättringar.

POLISMYNDIGHETEN

Polisregion Syd har arbetat med ledarskapsträning för ett antal av sina gruppchefer. Programmet har tagit sin utgångspunkt i det situationsanpassade ledarskapet (SLII), hur du med hjälp av FIRO leder en grupp med det bästa resultatet samt hur du bedriver ett effektivt förändrings- och utvecklingsarbete.

Programmet består av live-streamade föreläsningar, workshops och möjlighet till efterföljande digitala egenstudier.

SOCIETY iCON

Society icon är en digital plattform för Influencer Marketing, ett ungt, vibrerande och dynamiskt bolag som expanderar både nationellt och internationellt i snabb takt.

Ledarna på Society icon har genomfört vårt fasta kursprogram Coach och Ledare 2.0 med ett fokus på självledarskap och hur du leder individer och grupper för att skapa samförstånd, motivation och hur du undviker konflikter i en miljö som ständigt är under snabb utveckling och förändring.