Nu är det dags för den största kompetenssatsningen vi någonsin gjort på försäljningsavdelningen inom Team Olivia!
Äntligen har ni alla möjlighet att vara med i det fokuserade, proaktiva försäljningsarbetet. Vi kommer tillsammans att renodla säljarbetet med fokus på leadsgenerering för att ta marknadsandelar!
Välkomna till Det stora tillväxtlyftet!

- Carina Wessman
Det stora tillväxtlyftet kommer att pågå hela året och målsättningen är att vi under 2022 ska fylla alla våra boenden. Vi vill med den här utbildningen ge er möjlighet att utvecklas och bli ännu mer proaktiva i ert försäljningsarbete! Jag är övertygad om att vi i december kommer att ha lyckats med våra mål!
Välkomna till Det stora tillväxtlyftet!

- Maria Andersson

STRATEGINYCKEL 3: LÖNSAM TILLVÄXT

Det har alltid varit viktigt för Team Olivia att utvecklas och växa. Så är det idag och så kommer det att vara imorgon. Därför är lönsam tillväxt en lika naturlig som viktig strateginyckel. Vi har ett brett erbjudande idag och en omfattande vård- och omsorgsverksamhet. Att fortsätta utvecklas och växa, lönsamt och hållbart, är det bästa sättet att fortsätta vara den bästa  möjliggöraren av en hög livskvalitet för våra kunder. Det är också så vi kan säkerställa att vi är en attraktiv och trygg arbetsgivare för våra medarbetare och att vi kan vara en positiv kraft i att utveckla det moderna välfärdssamhället. 

Se en video med Carina Wessman

FLER OCH BÄTTRE FÖRSÄLJNINGSRESURSER

När konkurrensen hårdnar, när tillväxttakten minskar på flera av våra marknader, behöver vi prata med våra kunder, befintliga såväl som potentiella, och berätta om hur vi hjälper människor till ett bättre liv - genom våra fina tjänster och duktiga medarbetare. 

Vi är stolta och brinner för det vi gör och vad det leder till. Vi har ett genuint engagemang vilket är den viktigaste egenskapen för att arbeta med att marknadsföra och sälja våra tjänster. Försäljning är också en fackkunskap som förutom det egna engagemanget behöver skicklighet och kompetens. Utan tillräckliga resurser och ett tydligt fokus på försäljning och marknadsarbete, kommer vi få svårt att utvecklas och växa i den takt  och på det sätt vi vill.

VI VILL TILL EXEMPEL

Att varje bolag eller verksamhet har:

 • Minst en utsedd resurs med ansvar för försäljning samt återkommande utbildningar i försäljning och marknadsföring;
 • En tydlig säljmetodik och bra verktyg, som till exempel säljmaterial, broschyrer och säljstödsverktyg.
 • Att vi har, mäter och följer upp gemensamma och specifika säljmål och nyckeltal.
 • Att kreativ kommunikation och försäljning samverkar och samspelar, i synnerhet i digitala kanaler.
 • Att vi tar hand om och följer upp telefonsamtal och förfrågningar på ett strukturerat sätt.
 • Att vi inrättar särskilda koncern gemensamma forum för försäljningsansvariga för att lära av varandra och utvecklas.
 • Kontinuerligt lära oss av andra branscher som arbetar med liknande, eller en mer avancerad form av försäljning.


Se en video med Maria Andersson


DET LEDER EXEMPELVIS TILL ATT

 • Vi kan växa än mer genom att vi får fler nya kunder och nya affärer.
 • Vi får en ökad tillströmning av nya kunder genom digitala kanaler.
 • Det blir ett bra fokus på försäljning i våra möten och att försäljning  ses som något viktigt, kreativt och värdefullt.
 • Varje medarbetare känner ett ansvar att inte bara behålla de  kunder vi redan har utan också för att attrahera nya kunder.

Ladda ner våra strategiska nycklar som PDF.pdf

DIGITALT KURSINNEHÅLL

Kursmaterialet kommer löpande att kompletteras under programmets löptid.

 1. 1
  • Välkommen till det stora tillväxtlyftet med VD Ola Klingenborg

  • Läs och ladda ner våra strategiska nycklar

  • Introduktion med affärsområdeschef Carina Wessman

  • Introduktion med affärsområdeschef Maria Andersson

  • Läs och ladda ner kursplan Team B2B (omsorg)

  • Läs och ladda ner kursplan Team B2C (assistans)

  • Läs och ladda ner användarmanualen för våra webbkurser

  • Möt våra kursledare, Kenny Hallberg och Johan Birath

 2. 2
  • Bläddra i presentationen av säljprocessen i PDF format

  • Bläddra i presentationen av självledarskap i PDF format

  • Bläddra i presentationen av den detaljerade säljprocessen i PDF format (Team B2C)

  • Introduktion till egenstudier - delkurs #1

  • Egenstudie #1 - prioritera det som driver din försäljning

  • Egenstudie #2 - schemalägg dina säljaktiviteter

  • Egenstudie #3 - följ upp dina affärer / kunder

  • Egenstudie #4 - sätt dina mål / din riktning / ditt önskat läge

  • Egenstudie #5 - nå dina mål / att följa din riktning / nå ditt önskade läge - mental träning, del 1

  • Egenstudie #6 - boka ett utvecklingssamtal med dig själv

  • Egenstudie #7 - fördjupa dina mål, hitta din riktning och nå ditt önskade läge

  • Egenstudie #8 - struktur, struktur, struktur

  • Egenstudie #9 - långsiktig förändring kräver uthållighet och mental träning, del 2

 3. 3
  • Egenstudie #10 - skapa kontakt och boka ditt möte

  • Egenstudie #10 - att förstå kundens / brukarens behov

  • Egenstudie #11 - anpassa ditt budskap efter kundens / brukarens egenskaper