MÅLSÄTTNING MED KURSEN

Kursen är för dig som vill lägga grunden till ditt ledarskap och förstå på djupet hur du påverkar andra, och hur andra påverkar dig. Ledarskap handlar i grunden om självkännedom och självinsikter - det finns bara ett rätt sätt att leda - ditt eget sätt.

Till vår hjälp använder vi b la strategier från DISC-metoden, det situationsanpassade ledarskapet och tekniker från mental träning.

 • Du får förståelse för din självbild, och hur vi undviker att krocka med och spegla oss i personer och situationer
 • Du får insikter i hur du expanderar din trygghetszon, så du kan växa som människa och integrera ny kunskap
 • Du får arbeta med att förstå dina egna superkrafter, och hur du använder dessa för att övervinna dina hinder
 • Du får lära dig en metod för hur du coachar dig själv genom olika utvecklingsnivåer
 • Du får lära dig mental träning, en långsiktig och systematisk träning av mentala processer
 • Du introduceras till en metod i 5 steg för att bli mer effektiv i din yrkesroll

MÅLGRUPP

Kursen är för dig som vill lägga grunden till ditt ledarskap, arbeta med din personliga utveckling och för dig som vill förstå dig själv på ett bättre sätt.

Självledarskap och mental träning är en kurs om dig själv.

KURSINNEHÅLL

Kursen består av 1 st två-timmars föreläsning (välj på live eller live-streamat format), 1 st matchande digital delkurs samt 1 st uppföljande två-timmars uppföljning och frågestund.

De digitala egenstudierna består av 10 st inspelade lektioner, 1 st case-studie och 5 st egenuppgifter. Kursen avslutas med ett digitalt kunskapsprov.

10 lektioner i självledarskap och mental träning
1 case-studie
5 egenuppgifter
Omfattande nedladdningsbar mall med exempelfrågor och tips vid coachning
Bonusföreläsning om situationsanpassat ledarskap
Nedladdningsbara ljudfiler för acceptans och mental hållbarhet
Digitalt kunskapsprov
Digitalt kursintyg du enkelt adderar och delar i sociala kanaler

WEBBKURSENS INNEHÅLL

 1. 1
 2. 2
  • Lektion 1: Tre viktiga insikter för att utveckla ditt självledarskap

  • Lektion 2: Tre begrepp du behöver hålla isär

  • Lektion 3: Förstå dina egenskaper och hur de bygger ditt självledarskap

  • Lektion 4: Coacha dig själv att prestera det bästa resultatet

  • Lektion 5: Nyttja dina superkrafter och övervinn dina hinder

  • Lektion 6: Hur du förflyttar dig ut ur din trygghetszon

  • Lektion 7: Mental Träning

  • Lektion 8: Sätt dina mål och målsättningar

  • Lektion 9: Fem steg för att bli mer effektiv i din yrkesroll

  • Lektion 10: Summering av de 5 stegen

  • Några avslutande ord

  • Ladda ner en PDF med tips för att utveckla din självinsikt och självmedvetenhet

  • Ladda ner en PDF med tips för att coacha dig själv genom olika situationer

 3. 3
  • Casestudie - mental träning

 4. 4
  • Egenstudie - förstå dina superkrafter

  • Egenstudie - kartlägg dina hinder

  • Egenstudie - övervinn dina hinder

  • Egenstudie - expandera din trygghetszon

  • Egenstudie - bli mer effektiv i din yrkesroll

 5. 5
  • Exempelfrågor för att coacha dig själv och andra

  • Bonusföreläsning: Situationsanpassat ledarskap

  • Ladda ner en ljudfil för mental träning

  • Ladda ner en ljudfil för medveten andning

  • Ladda ner en ljudfil för att lära dig acceptans

 6. 6
  • Avslutande kunskapsprov

KURSANSVARIG

Johan Birath har varit VD och försäljningschef inom e-handel, IT, media, logistik samt reklam och kommunikation. Han är en driven ledare och Johans passion är att arbeta med individer och organisationer som vill utveckla ledarskap, verksamhet och affärer.


Connecta med Johan på LinkedIn ➜

johan.birath@720gruppen.se
08-554 205 40