ALLT BÖRJAR OCH SLUTAR MED DIG

Få insikter och kunskap om dina egenskaper och drivkrafter som är avgörande för att leva ett hållbart liv.

Ulrica ger dig kraftfulla verktyg inom självledarskap och ACT (acceptance and commitment therapy) för att förstå vikten av ditt eget ledarskap och hur vårat grundbeteende, tankar och känslor styr och påverkar oss i alla val vi gör. Att bli medveten om vilka mönster vi bär med oss är nyckeln till ett mentalt hållbart liv.

Ulricas coachning leder genom sex steg:

Steg 1 - Situationsanalys

Steg 2 - Titta på egenskaper, drivkrafter och skapa medvetenhet

Steg 3 - Se på mönster och autopilotens påverkan

Steg 4 - Verktyg och riktning

Steg 5 - Självledarskap, att leda sig själv till ett hållbart liv

Steg 6 - Livsplan


“Det är naturligt att känna oro, stress och frustration, det tillhör vårt grundbeteende. Det är hur du väljer att hantera beteendet som är det viktiga för dig och din mentala hållbarhet.”

 • ATT SKAPA

  Medvetenhet
  Trygghet
  Klarhet
  Förändring

 • ATT SLÄPPA

  Prestation
  Rädslor
  Ångest
  Skuld och skam

 • ATT HITTA

  Tillit
  Glädje
  Frihet
  Acceptans

DIGITALT MATERIAL

 1. 1
  • Guidning i medveten andning

  • Gå från stress till närvaro på 5 min

  • Guidning i visualisering

  • Guidning i acceptans

MENTAL COACH

Ulrica är utbildad i ACT, certifierad PI Mental Coach och hon är specialiserad på stresshantering, självledarskap och relationsutveckling. 

Välkommen att boka ett inledande coachmöte genom att kontakta Ulrica på ulrica.birath@gmail.com eller fyll i en förfrågan ➜