MÅLSÄTTNING MED KURSEN

Du ska lära dig hur du leder och motiverar dig själv, samt individer och grupper utifrån deras egenskaper och behov för att de ska bli mer motiverade, engagerade, självgående och resultatorienterade.

Du får arbeta med ditt eget självledarskap samt hur du leder individer och grupper på bästa sätt. Vi ger dig insikter hur vi som ledare kan kommunicera för att skapa motivation, samförstånd och hur vi undviker konflikter, samt hur vi påverkar vår omgivning på ett hållbart sätt. Vi går igenom tekniker för situationer som konflikthantering och svåra samtal.

Kursen fokuserar på att du ska lära dig principerna från beprövade ledarskapsmodeller som DISC, situationsanpassat ledarskap och FIRO, och hur du praktiskt integrerar kunskapen från dessa principer i ditt ledarskap, utifrån egna unika egenskaper och förutsättningar.

 • Du ska förstå ditt självledarskap, dina unika egenskaper och hur du övervinner dina hinder för att nå dina mål
 • Du ska ha lärt dig metoder för hur du kommunicerar så du skapar motivation, samförstånd och undviker konflikter
 • Du ska veta hur du tänker när du sätter samman en grupp, och leder den till självgående och eget ansvar för gemensamma mål
 • Du ska lära dig en flexibilitet i ditt ledarskap för att kunna hantera alla individers och situationers specifika behov
 • Du ska ha lärt dig en effektiv metod i 5 steg för hur du planerar och genomför ett framgångsrikt förändringsarbete
 • Du ska veta hur du går tillväga, planerar och genomför ett svårt samtal

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig både till nya / mer oerfarna ledare och till dig som är mer erfaren och som vill utveckla och vässa dina verktyg.

Coach och Ledare 2.0 passar också för företag som vill bygga en värdegrund och ledarskapskultur med fokus på utveckling av individen, teamet och resultatet.

KURSINNEHÅLL

Kursen varvar 4 st två-timmars föreläsningar (välj på live eller live-streamat format) med 5 st matchande digitala delkurser för egenstudier och kunskapsprov, samt 4 st uppföljande två-timmars frågestunder. En kursperiod är vanligen 4-6 veckor och hela programmet löper förslagsvis över 6 månader.

De digitala egenstudierna består av 45 inspelade videofilmer, 22 egenuppgifter att lösa samt 4 case-studier. Dessutom får kursdeltagaren tillgång till bonusföreläsningar samt dokument och mallar att ladda ner för eget bruk.

Delkurs 1: Självledarskap och mental träning
Delkurs 2: Att coacha och leda individer (DISC)
Delkurs 3: Situationsanpassat ledarskap (SLII)
Delkurs 4: Att sätta samman och leda en grupp (FIRO)
Delkurs 5: Att coacha och leda i ett svårt samtal
Bonusmaterial
Case-studier och uppgifter för egenarbete
Digitalt kunskapsprov efter varje delkurs
Digitalt kursintyg du enkelt adderar och delar i sociala kanaler

WEBBKURSENS INNEHÅLL

 1. 1
  • Kursinnehåll

  • Presentation av kursledare Johan Birath

  • Läs och ladda ner användarmanualen för våra webbkurser

  • Om du har frågor eller om du får problem med din webbkurs

 2. 2
  • Introduktion till delkursen del 1

  • Introduktion till delkursen del 2

  • Lektion 1: Tre viktiga insikter för att utveckla ditt självledarskap

  • Lektion 2: Tre begrepp du behöver hålla isär

  • Lektion 3: Förstå dina egenskaper och hur de bygger ditt självledarskap

  • Lektion 4: Coacha dig själv att prestera det bästa resultatet

  • Lektion 5: Nyttja dina superkrafter och övervinn dina hinder

  • Lektion 6: Hur du förflyttar dig ut ur din trygghetszon

  • Lektion 7: Mental Träning

  • Lektion 8: Sätt dina mål och målsättningar

  • Lektion 9: Fem steg för att bli mer effektiv i din roll som chef och ledare

  • Lektion 10: Summering av de 5 stegen

  • Några avslutande ord

  • Exempelfrågor för att coacha dig själv och andra

  • Ladda ner en PDF med tips för att utveckla din självinsikt och självmedvetenhet

  • Ladda ner en PDF med tips för att coacha dig själv genom olika situationer

  • Case-studie #1

  • Egenstudie #1

  • Egenstudie #2

  • Egenstudie #3

  • Egenstudie #4

  • Egenstudie #5

  • Kunskapskontroll #1

 3. 3
  • Introduktion till delkursen

  • Lektion 1: Hur du möter andra individer

  • Lektion 2: Tre saker du behöver tänka på när du vill påverka andra

  • Lektion 3: Att reda ut förväntningar

  • Lektion 4: Skapa en känsla av samhörighet

  • Lektion 5: Genomgång av DISC-modellen

  • Lektion 6: Ett annat sätt att rita DISC-modellen

  • Lektion 7: Hur du möter resultatdrivna individer (röd färg)

  • Lektion 8: Hur du möter individer som drivs av inspiration (gul färg)

  • Lektion 9: Hur du möter relationsdrivna individer (grön färg)

  • Lektion 10: Hur du möter faktadrivna individer (blå färg)

  • Lektion 11: Förstå komplexiteten i personlighetsprofiler

  • Lektion 12: Summering av DISC-modellen

  • Några avslutande ord:

  • Case-studie #2

  • Egenstudie #6

  • Egenstudie #7

  • Egenstudie #8

  • Egenstudie #9

  • Egenstudie #10

  • Kunskapskontroll #2

 4. 4
  • Introduktion till delkursen

  • Lektion 1: Tre viktiga insikter i ditt ledarskap

  • Lektion 2: Tre begrepp att hålla isär när du vill påverka andra individer

  • Lektion 3: Ledarens nödvändiga kompetenser

  • Lektion 4: Individens 4 utvecklingsnivåer

  • Lektion 5: Genomgång av modellen för det situationsanpassade ledarskapet

  • Lektion 6: Genomgång av utvecklingsnivå 1 (S1)

  • Lektion 7: Genomgång av utvecklingsnivå 2 (S2)

  • Lektion 8: Genomgång av utvecklingsnivå 3 (S3)

  • Lektion 9: Genomgång av utvecklingsnivå 4 (S4)

  • Lektion 10: Att förstå individers olika egenskaper

  • Lektion 11: Addera kunskap från DISC-modellen med det situationsanpassade ledarskapet

  • Några avslutande ord

  • Case-studie #3

  • Egenstudie #11

  • Egenstudie #12

  • Egenstudie #13

  • Egenstudie #14

  • Egenstudie #15

  • Kunskapskontroll #3

 5. 5
  • Introduktion till delkursen

  • Lektion 1: Kartlägg gruppens sammansättning och egenskaper

  • Fakta: Att kartlägga gruppens sammansättning och egenskaper

  • Lektion 2: Att tänka på när du ska sätta samman din grupp

  • Lektion 3: Spelplan för dina och gruppens förväntningar på varandra

  • Lektion 4: Skapa en känsla av samhörighet - KASAM metoden

  • Lektion 5: Genomgång av FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation)

  • Lektion 6: Genomgång av utvecklingsnivå 1 (Tillhöra)

  • Lektion 7: Genomgång av mellannivå 1 (Gemyt)

  • Lektion 8: Genomgång av utvecklingsnivå 2 (Rollsökning)

  • Lektion 9: Genomgång av mellannivå 2 (Idyll)

  • Lektion 10: Genomgång av utvecklingsnivå 3 (Samhörighet)

  • Några avslutande ord

  • Case-studie #4

  • Egenstudie #16

  • Egenstudie #17

  • Egenstudie #18

  • Egenstudie #19

  • Egenstudie #20

  • Kunskapskontroll #4

 6. 6
  • Introduktion till delkursen

  • Lektion 1: Hur du planerar ditt samtal

  • Lektion 2: Hur du genomför samtalet i 5 steg

  • Lektion 3: Hur du följer upp samtalet i 3 steg

 7. 7
  • #Bonusföreläsning 1: Att förstå våra egenskaper

  • #Bonusföreläsning 2: Situationsanpassat ledarskap

  • #Bonusföreläsning 3: FIRO

  • #Bonusföreläsning 4: Mental Träning

  • Ladda ner en ljudfil för mental träning

  • Ladda ner en ljudfil för medveten andning

  • Ladda ner en ljudfil för att gå från stress till avslappning på 5 min

  • Ladda ner en ljudfil för att lära dig acceptans

 8. 8
  • Bläddra i de digitala presentationerna

  • Fakta om KASAM

  • Läs igenom de 29 frågeställningarna i ett KASAM-test

  • Ladda ner en PDF-mall för hur du tolkar KASAM

 9. 9
  • Vi uppskattar om du tar dig tid att betygsätta kursen

KURSLEDARE

Johan Birath har varit VD och försäljningschef inom e-handel, IT, media, logistik samt reklam och kommunikation. Han är en driven ledare och Johans passion är att arbeta med individer och organisationer som vill utveckla ledarskap, verksamhet och affärer.

Välkommen att kontakta Johan på johan.birath@720gruppen.se eller på 08-554 205 40.

Connecta med Johan på LinkedIn ➜

Kenny Hallberg har arbetat som försäljnings- och marknadschef, samt vd i många olika branscher. Med erfarenhet av förändringsarbete, både som aktör och som konsult i flertalet framgångsrika uppdrag, finns det en djup kunskap och förståelse för villkor utmaningar som branscher i förändring står inför.

Välkommen att kontakta Kenny på kenny.hallberg@team720.se eller på 08-554 205 40.

Connecta med Kenny på LinkedIn ➜